دعوت به همکاری

در مسیر آبادسازی ، هم گام با ما باشید.

شرکت ارکان سازه ، جهت تکمیل سرمایه انسانی در دفتر مرکزی (تهران) و پروژه ها (سطح کشور) از افراد با تخصص مرتبط دعوت به همکاری می نماید.

از طریق فرم زیر مشخصات و رزومه خود را جهت بررسی ارسال نمایید.

    متقاضیان محترم می بایست رزومه خود را با درج عنوان شغلی ارسال نمایند

    فایل انتخاب شده: