دپارتمان عمرانی

شرکت ارکان سازه با دارا بودن گواهی صلاحیت پیمانکاری رتبه 1  در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور انسجام مراحل ساخت و صرفه جویی در زمان و جلب رضایت بیشتر کارفرمایان ، در زمینه کلیه عملیات ساختمانی اعم از طراحی، معماری، فونداسیون، اسکلت فلزی، اجرای سقف، سفت کاری ، نازک کاری و… فعالیت داشته و قادر به تکمیل عملیات ساختمانی به صورت کلید تحویل می باشد و با توجه به سیاست گذاری های جدید و تقاضای کشور جمهوری اسلامی در دوران اخیر، از بهمن ماه سال 1400 سیاست انبوه سازی ساختمان های کوتاه، میان و بلند مرتبه را با رعایت سه فاکتور «بهای تمام شده، سرعت، کیفیت » در دستور کار خود قرارداده است.